Visie & Missie

inspelen op de beveiligingsmarkt

 

De beveiligingsmarkt in Nederland wordt gedomineerd door grote spelers. Door scherpgestelde prijzen wordt getracht kleine beveiligingsbedrijven buiten de boot te houden. Hierop inspelend richten we ons op:

• kort op de markt zitten
• de communicatielijnen tussen bedrijf en klant kort houden
• de vooraf afgesproken kwaliteit van de dienst nakomen
• klantgericht en creatief werken
• het sociale aspect van het beveiligingsvak naar voren laten komen
• een duurzame relatie met de klant en medewerkers aangaan

Hierdoor meent HPB beveiliging de vraag vanuit de overheid, particulieren en ondernemers te kunnen voldoen.